DELTA ONLINE spol. s.r.o.

Spoločnosť DELTA ONLINE spol. s r.o. vznikla v roku 2001. Dlhoročné skúsenosti nám umožňujú ponúkať riešenia na vysokej odbornej úrovni, navrhnuté na najmodernejších technológiách používaných vo svete. Poskytujeme služby v oblasti elektroinštalácií, počítačových sietí, virtuálnych privátnych sietí, infraštruktúrnych riešení s prístupom do celosvetovej siete internet a kompletného zabezpečenia v oblasti výpočtovej a telekomunikačnej techniky. Rešpektujeme súčasné požiadavky klienta a zároveň kladieme dôraz na otvorenosť technologického zázemia do budúcnosti v záujme maximálnej ochrany investovaných prostriedkov.


DELTA TELEKOM SERVIS s.r.o.

DELTA TELEKOM SERVIS s r.o. je spoločnosť, ktorá sa zaoberá výstavbou telekomunikačných sietí bez-výkopovou technológiou. Disponuje špecializovaným vybavením pre optické siete, umožnňujúce realizáciu všetkých druhov sieťovej architektúry. Realizácia líniových telekominikačných stavieb, komplexná výstavba optických sietí, pokládka káblových trás, montáž HDPE rúr, zafukovanie optických káblov a pod. s naším strojovým parkom nie je žiaden problém. V súčasnosti sme sa vďaka kvalite ponúkaných služieb a výraznému posilneniu vybavenia dostali medzi popredných dodávateľov telekomunikačných stavieb.


DELTA Košice 1 s.r.o.

Spoločnosť DELTA KOŠICE s r.o. je dynamicky a vysoko flexibilne sa rozvíjajúcou spoločnosťou, ktorá sa zaoberá poskytovaním komplexných telekomunikačných služieb, vysoko - rýchlostného internetu a televíznych služieb. Aktívne buduje svoje prípojné body, prostredníctvom ktorých poskytuje koncovým užívateľom kvalitné a cenovo dostupné služby ako bezdrôtové pripojenie k internetu bez obmedzenia prenesených dát a možnosť pripojenia k internetovej televízii - IPTV. Neustále zdokonaľuje technické vybavenie siete tak, aby bol zaistený najvyšší možný štandard ponúkaných služieb v danej lokalite.