1. Inštalačné poplatky

○   Inštalačný poplatok NET s 24 mesačnou viazanosťou s Wi-Fi routerom
80 € / jednorazovo
Zahŕňa zariadenie pre príjem signálu, konzolu, napájací adaptér, odbornú montáž technika, technickú podporu, Wi-Fi router MikroTik hAP ac²
○   Inštalačný poplatok NET s 24 mesačnou viazanosťou bez Wi-Fi routera
50 € / jednorazovo
Zahŕňa zariadenie pre príjem signálu, konzolu, napájací adaptér, odbornú montáž technika, technickú podporu
○   Inštalačný poplatok NET bez viazanosti s Wi-Fi routerom
150 € / jednorazovo
Zahŕňa zariadenie pre príjem signálu, konzolu, napájací adaptér, odbornú montáž technika, technickú podporu, Wi-Fi router MiktoTik hAP ac²
○   Inštalačný poplatok NET bez viazanosti bez Wi-Fi routera
100 € / jednorazovo
Zahŕňa zariadenie pre príjem signálu, konzolu, napájací adaptér, odbornú montáž technika, technickú podporu
○   Inštalačný poplatok pripojenia IPTV v prípade iného poskytovateľa internetových služieb
30 € / jednorazovo
Zahŕňa konfiguráciu zariadenia, inštaláciu, odborný výklad využívania služby a používania zariadenia
○   Inštalačný poplatok pripojenia IPTV v prípade už nami zrealizovaného internetového pripojenia
15 € / jednorazovo
Zahŕňa konfiguráciu zariadenia, inštaláciu, odborný výklad využívania služby a používania zariadenia
○   Inštalačný poplatok pripojenia MMDS
45 € / jednorazovo
Zahŕňa zariadenie pre príjem signálu, konzolu, napájací adaptér, odbornú montáž technika, technickú podporu

2. Montážne a inštalačné práce

○   Výjazd servisného technika (odôvodnený zo strany zákazníka) ****
ZDARMA
○   Výjazd servisného technika (neodôvodnený – poškodenie vplyvom konania / nekonania zákazníka) *****
30 € / jednorazovo
○   Inštalačné a servisné práce technika
15 € / každá začatá ½ hodina
○   Konfigurácia Wi-Fi routera (nezakúpeného u nás) podľa požiadaviek
20 € / jednorazovo
○   Prekládka bodu pripojenia - v rámci obce/mesta pôvodnej inštalácie
35 € / jednorazovo
○   Prekládka bodu pripojenia - mimo obce/mesta pôvodnej inštalácie
Podľa individuálnych technických požiadaviek
○   Inštalačný materiál pre náročnejšie inštalácie
Podľa použitého materiálu

3. Koncové zariadenia a materiál

○   Prenájom IPTV SET-TOP BOXu - ANDROID BOX 4
4,90 € / mesiac
○   Náhradný napájací zdroj k SET-TOP BOXu
7 € / jednorazovo
○   WiFi router MikroTik hAP ac²
89,90 € / jednorazovo
○   Prenájom WiFi routera MikroTik hAP ac²
4,90 € / mesiac
○   WiFi router MikroTik RB2011UiAS-2HnD-IN
115 € / jednorazovo
○   WiFi router MikroTik RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN
287 € / jednorazovo
○   MMDS SET-TOP BOX
45 € / jednorazovo
○   Prenájom MMDS SET-TOP BOXu
2,32 € / mesiac
○   MMDS CA modul
35 € / jednorazovo
○   Prenájom MMDS CA modulu
2,32 € / mesiac

4. Iné poplatky

○   Verejná IP adresa
5 € / mesiac
○   Opätovné pripojenie po odpojení pre nedoplatky
10 € / jednorazovo
○   Opätovné pripojenie po odpojení na vlastnú žiadosť**
10 € / jednorazovo
○   Vyhotovenie administratívneho dokladu na základe požiadavky zákazníka a zaslanie prostredníctvom pošty
2 € / jednorazovo
○   Vyhotovenie a zaslanie upomienky prostredníctvom pošty
3 € / jednorazovo
○   Zmluvná pokuta za predčasné ukončenie zmluvy pred uplynutím doby viazanosti
150 € / jednorazovo
○   Zmluvná pokuta pri nevrátení prenajatého zariadenia (antény, adaptér, SET TOP BOX, diaľkový ovládač, iné)
99 € / ks

Platné od 22. 8. 2022. Ceny sú uvedené s DPH.


* Tieto zariadenia sa stávajú majetkom zákazníka. Pre tieto zariadenia platí štandardná 2 ročná záruka.
** Doba dočasného odpojenia nesmie presiahnuť 6 mesiacov. Počas trvania viazanosti nie je možné pozastaviť túto službu.
*** Pokiaľ sa jedná o prekládku pripojenia v rámci mesta/obce je táto prekládka bez ďalších poplatkov, pokiaľ sa však jedná o vzdialenejšie miesto účtuje sa servisný zásah technika.
**** Oprávnený servisný výjazd je úkon, ktorý je potrebné vykonať na zariadeniach v našom vlastníctve tak, aby služba pre účastníka bola plne funkčná a tento stav nevznikol zavinením zákazníka. Taktiež sa tento výjazd vzťahuje aj na predané zariadenia, ktoré podliehajú záručnej dobe.
***** Neoprávnený servisný zásah je úkon, ktorý bol zapríčinený neoprávnenou manipuláciou so zariadeniami (ktoré sú v našom vlastníctve) alebo nebol nevyhnutný a bol zapríčinený problémami, ktoré vznikli na zariadeniach, ktoré nepatria poskytovateľovi služby, resp. bol zapríčinený problémami, ktoré vznikli nesprávnym nastavením zariadení, ktoré nepatria poskytovateľovi služby (napr. zavírený počítač, nefunkčná sieťová karta, nesprávne nastavené IP adresy, nesprávna alebo neodborná konfigurácia zariadení, poškodené zariadenie atď.)

Inštalačné poplatky zahŕňajú 10m LAN káblu. Servisné zásahy je možné realizovať aj počas víkendov a sviatkov. Čas realizácie takýchto servisných úkonov je na zvážení servisného technika a jeho vyťažení. Poplatok za služby je dvojnásobný.

DELTA KOŠICE

  • Pri salaši 2
  • 040 17 Košice

Obchodný kontakt

  • +421 55 31 12 200
  • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Technická podpora

  • +421 55 31 12 201
  • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Koncové ceny pre zákazníkov upravuje spoločnosť, ktorá zabezpečuje retransmisiu na území SR a tou je