• - Elektroinštalačné práce
  - Telekomunikačné služby
  - VoIP
 • - Elektroinštalačné práce
  - Kamerový systém
 • Okresný súd Zvolen
  - Elektroinštalačné práce
  - CCTV, EZS
  - Bezpečnostný projekt
 • - Elektroinštalačné práce
  - Kamerový systém
  - Telekomunikačné služby
 • - Elektroinštalačné práce
  - Kamerový systém
  - Telekomunikačné služby
 • - Elektroinštalačné práce
 • - Elektroinštalačné práce
  - EZS, EPS, evakuačný rozhlas, CCTV
  - Telekomunikačné služby
 • - Elektroinštalačné práce
  - Stavebné práce
 • - Elektroinštalačné práce
 • - Elektroinštalačné práce
  - Telekomunikačné služby
 • - Elektroinštalačné práce
  - EZS,EPS, Evak.rozhlas, CCTV
  - Telekomunikačné služby

 • CONA s.r.o. - TEMPUS GROUP - dátové prepojenie pobočiek firmy v rámci SR
 • VODAFONE CZ a.s. - poskytovanie dátových okruhov v rámci SR
 • NEWTEL Czech s.r.o. - poskytovanie dátových okruhov v rámci SR
 • CASABLANCA IT Czech s.r.o. - poskytovanie dátových okruhov v rámci SR
 • SWAN a.s.- poskytovanie dátových okruhov v rámci SR
 • ORANGE a.s. - poskytnutie dátových služieb
 • TURK TELEKOM SK s.r.o. - poskytovanie optických trás v rámci SR
 • GITY SLOVENSKO a.s. - poskytovanie dátových okruhov v rámci KE
 • NEJ.CZ s.r.o. - poskytnutie dátových služieb
 • SINET TELECOM s.r.o. - poskytovanie dátových okruhov v rámci SR
 • KLIMAVEX s.r.o. - poskytnutie internetových služieb
 • ORTOPRO s.r.o. - poskytnutie internetových služieb
 • GlobalLogic Slovakia s.r.o. - poskytnutie internetových služieb
 • KIMEX a.s. - poskytnutie internetových a hlasových služieb
 • INTERPORT a.s. - poskytnutie internetových služieb
 • GGT a.s. - poskytnutie internetových služieb
 • IP soft s.r.o. - poskytovanie hlasových a internetových služieb
 • Hotel PONTEO, Bratislava – poskytovanie hlasových služieb
 • LABAŠ s.r.o. – poskytovanie dátových a hlasových služieb a SMS gate
 • INTAS s.r.o., Košice – poskytovanie internetových služieb
 • MILK AGRO s.r.o., Prešov – poskytovanie dátových služieb
 • DELOITTE AUDIT s.r.o. - poskytnutie internetových služieb
 • COMPAS GROUP s.r.o., Košice – poskytnutie internetových služieb
 • Národný inšpektorát práce, Košice – poskytovanie dátových služieb
 • TRESTEL SK – poskytovanie dátových služieb
 • Hotel DÁLIA s.r.o. - poskytnutie internetových, televíznych a hlasových služieb, správa LAN a WIFI siete
 • BAUHAUS a.s. - poskytnutie hlasových služieb
 • LUX n.o. - poskytnutie internetových, televíznych služieb, správa LAN a WIFI siete
 • GASTLAND - poskytnutie internetových služieb, správa LAN a WIFI siete
 • GABRIEL - poskytnutie internetových, dátových služieb, správa a servis CCTV
 • ZDRAVOMAK - poskytnutie internetových, hlasových a televíznych služieb

...